مورد علاقه ها 0

لیست استخر

استخر گلسار اصفهان

استخر گلسار اصفهان: اصفهان- بزرگراه شهيد آقابابائی - پل تمدن- خيابان شهيد خزائی - مجتمع گل نرگس - در مجاورت مجموعه ورزشی گل نرگس - استخر گلسار

استخر سرتاوه

استخر سرتاوه:خیابان سروش خیابان صاحب الزمان جنب مسجد مصری

سانس بانوان
سانس آقایان
ورزش در آب بانوان

استخر ستاره

استخر ستاره اصفهان:اصفهان- کوچه مسجد رحیم خان - کوچه شماره 5

بلیت تمام شده است .
سانس بانوان
سانس آقایان

استخر نصر

استخر 22 بهمن ( شهید نصر ) اصفهان :اصفهان، سه راه حکیم نظامی، ورزشگاه شهدای ارتش، استخر نصر

سانس آقایان