مورد علاقه ها 0

توضیحاتسانس های استخر 22 بهمن (شهید نصر) اصفهان:

سانس بانوان استخر 22 بهمن (شهید نصر) اصفهان: روزهای زوج از ساعت 9 الی 17، روزهای فرد از ساعت 9 الی 15

سانس آقایان استخر 22 بهمن (شهید نصر) اصفهان: شنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 20 الی 21:30 و 22 الی 23:30، یکشنبه و جمعه از ساعت 18 الی 20 و 20 الی 23، دوشنبه از ساعت 19 الی 21 و 21:30 الی 23:30، چهارشنبه از ساعت 20:45 الی 23

زمان استفاده از استخر 1ساعت و 15 دقیقه می باشد.
 

استخر 22 بهمن ( شهید نصر ) اصفهان

اصفهان، سه راه حکیم نظامی، ورزشگاه شهدای ارتش، استخر نصر ، تلفن : ۰۳۱-۳۶۲۰۰۲۲۰

 سانس آقایان سانس آقایان
دوشنبه 28 مهر
شروع 18:00 پایان 19:15
عادی 150000 ریال